Kyselyn kertomaa ja ikkunanpesun vaikeutta

Halusin tietää, mitä ihmiset oikeasti ajattelevat kodin järjestämisestä. Niinpä toteutin lyhyen kyselyn. Kohderyhmänä olivat vajaat sata tuntemaani henkilöä ja heistä noin puolet vastasi.

Selkeimpänä motiivina kodin järjestämiseen on tunne, että tavarakasat ahdistavat ja muistuttavat tekemättömistä töistä. Kodin halutaan olevan esteettinen, viihtyisä ja siisti. Sotkuisuus haittaa kotona viihtymistä. Siistimisen jälkeinen hyvä fiilis motivoi samoin kuin visio lopputuloksesta. Siivous koetaan hankalana sekä aikaa vievänä ja siihen ryhdytään harvoin. Moni vastaajista tiedostaa, että tavaraa on liikaa ja säilytystilatkin ovat rajallisia. Ei haluta käyttää aikaa tavaroiden etsimiseen. Muutama myöntää, ettei kehtaa kutsua vieraita kotiinsa, koska kaikki on sekaisin.

Suurimmiksi esteiksi järjestämisen aloittamiselle koetaan ajan puute ja ettei saa aloitetuksi. Osa aloittaa, mutta työ jää kesken. Arjen kiireessä esim. vaatteilla on taipumus kasaantua paikoille, joihin ne eivät kuulu. Viikonloppu saattaa kulua näitä kasoja järjestellessä. Joku kertoo aloittavansa useamman ison kaapin järjestystyön kerralla, jolloin työ jää yleensä kesken. Vastaaja oivaltaa, että työ tulisi tehdä pikkuhiljaa. Moni kertoo järjestämisen tuntuvan niin toivottomalta urakalta, että siirtää aloitusta. Tavaroita ei raaskita heittää menemään, mutta kirpputorinkin koetaan työllistävän liikaa. Omat voimat eivät tunnu riittävän. Osalla omat tavarat ovat järjestyksessä, mutta muiden perheenjäsenien tavarat ovat hujan hajan.  Tai perheen toinen aikuinen järjestää vastaajan tavarat uudella lailla hänen poissa ollessaan eivätkä tavarat enää löydy. Yleensä järjestäminen saadaan aloitetuksi heti kun koetaan, että sille on aikaa.

Eniten arjen sujumista häiritsevät tavarakasat ja paperipinot. Toiseksi eniten häiritsee keittiö ja sen kaapeissa olevat käyttämättömät astiat ja kodinkoneet. Vaatehuone on melko monen vastaajan ongelmakohta, samoin työhuone ja ajan järjestäminen. Imurointia ja pölyjen pyyhkimistä lykätään. Jos tilat, joissa viettää eniten aikaa ovat sotkuisia, ne häiritsevät. Varasto, autotalli ja eteinen koetaan myös haastaviksi tiloiksi arjen sujumisen suhteen. Yhden vastaajan koti on niin järjestyksessä, ettei arki häiriinny.

Minkälaista tukea sitten tarvitaan? Kolmen kärjessä ovat kurssit, joissa kuullaan vinkkejä ja vertaiskokemuksia, verkkokurssit , joissa saa lukea vinkit omaan tahtiin sekä ladattavat oppaat nettisivustoilla. Ammattijärjestäjän henkilökohtaista ohjausta arvelee tarvitsevansa joka viides vastaaja. Joku vastaajista kaipaa apua työhuoneeseen, jonne voisi siirtää harrastukseen liittyvät tavarat. Toinen toivoo saavansa alkusysäyksen tai tietynlaisen pakon aloittaa (esim. muutto).

Seuraavaksi kysyin, minkätyyppisiä ohjeita järjestämiseen tarvitaan. Suosituimmaksi ponnahtavat kuvat järjestetyistä kohteista, niihin kuluneesta ajasta ja säilytysratkaisuista. Järjestämisvinkkivideoista ollaan myös hyvin kiinnostuneita. Listauksia alueen kierrätysmahdollisuuksista tai muita selkeitä numeroituja listoja etenemisestä toivotaan. Kuljetusapua koetaan tarvittavan. Halutaan päästä tavaroista eroon ilman, että joutuu ottamaan vapaapäivän töistä. Kaivataan myös helppoa tapaa myydä tavaroita. Valokuvien järjestämiseen toivotaan apua: miten aloittaa  kun vuosien kuvat on järjestämättä.

Kaksi kolmasosaa vastaajista käyttäisi ammattijärjestäjän palveluita siksi, että ammatillisessa ohjauksessa työ etenee systemaattisesti ja saadaan tehdyksi loppuun asti. Omien voimavarojen puutteen mainitsee motiivikseen joka neljäs kyselyyn vastaaja. Osa ei saa itse aloitetuksi ja moni pitää palvelun hintaa kohtuullisena huomioiden kotitalousvähennys (50%).  Ammattijärjestäjää kaivataan alkusysäyksen saamiseen. Joku mainitsee, ettei tähän ole aikaa eikä intoakaan.

Ammattijärjestäjän palveluita ei käytettäisi, koska joko koetaan että omat voimavarat riittävät järjestämiseen ilman ohjaustakin tai palvelun hinnan vuoksi. Muutama vastaaja toteaa häpeävänsä näyttää sotkuista kotiaan vieraalle ihmiselle. Palvelun ostamiseen ei jakseta keskittyä tai sitä ei jakseta organisoida. Eräs vastaajista kuvaa, ettei ole vielä valmis ammattijärjestäjän kotiin päästämiseksi. Joku toteaa, ettei tunnu mukavalta ajatukselta, että joku vieras ”penkoo” tavaroita.

Paljonko aikaa ollaan valmiita käyttämään kodin järjestämiseen? Joka toisen vastaajan mielestä 1-2 tuntia per viikko. Päivittäinen sopivin aika tuntuu olevan 15-30 minuuttia. Kun on sopiva työ- ja elämäntilanne, ollaan valmiita käyttämään raivaukseen vaikka koko päivä. Vapaapäivinä ja kesälomalla aikaa käytettäisiin useampikin päivä kerrallaan.

50 euroa per kuukausi on useimpien mielestä sopivin summa, jonka voisi käyttää kodin järjestämiseen, jos ostaisi sen palveluna. Osa vastaajista ei osannut arvioida summaa. Osa arvelee käyttävänsä kertakäynnin verran, osalla ei arvionsa mukaan ole varaa tähän palveluun.

Tärkeimmäksi ominaisuudeksi ammattijärjestäjän persoonassa koetaan ylivoimaisesti se, että hän kunnioittaa asiakkaan kotia ja persoonaa. Tärkeänä pidetään myös sitä, että hän hahmottaa järjestettävän kokonaisuuden nopeasti. Luottamus, että nähdyt ja koetut asiat pysyvät vain ammattijärjestäjän ja asiakkaan välisinä on olennainen asia usealle vastaajalle.

Kyselyn vastaukset tukevat vahvasti jo aiemmin muodostuneita käsityksiä. Suomalaiset eivät vielä miellä ammattijärjestäjän palveluita tavanomaiseksi ostopalveluksi. Vaikka kodin epäjärjestys ja tavarapaljous häiritsevät, kynnys kutsua ammattijärjestäjä kotiin on melko suuri. Järjestämiselle ei tunnu löytyvän aikaa ja niin arki toisinaan puuroutuu tavara- ja paperikasojen alle tai vaatehuoneen oven taakse.  Perinteiset tai verkkokurssit koetaan helpoimmiksi tavoiksi saada riittävät vinkit järjestämiseen. Visuaalisuus – kuvat ja videot – ovat parasta konkreettisuutta, joista vinkit jäävät parhaiten mieleen.

Järjestäminen on itselleni luontaista ja se on enemmän kuin helppo aloittaa. Ikkunanpesu sitä vastoin on kuin tervan juontia. Valmistauduin – nyt kesällä viimeinkin tapahtuneeseen – pesusessioon liioittelematta puolitoista vuotta. Siihen oli erittäin vaikea ryhtyä. Lopulta eräänä alkukesän aamuna olin henkisesti valmis. Kahden hengen voimin teimme viiden huoneen ikkunoiden pesun puolessatoista tunnissa. Työnjako toimi, kun toinen pesi karmit sekä ikkunalaudat ja toinen itse ikkunat. Jälkikäteen voin todeta, ettei olisi kannattanut käyttää kaikkea sitä turhaa energiaa aikomiseen ja huonon omantunnon potemiseen. Olisi voinut vain aloittaa.

             

 

Kommentteja kentältä ja investointikysymys

On ollut mielenkiintoista kuulla ihmisten kommentteja, kun olen kertonut olevani ammattijärjestäjä.

”Olen kyllä yrittänyt. Kerran järjestin mieheni paidat ja seuraavana päivänä ne olivat taas hujan hajan. Ei toimi.”

”Tarvetta kyllä olisi. En kehtaa päästää sisään.”

” En tule käyttämään palveluitasi. Jouduin tyhjentämään omakotitalon ja sain sen tyhjäksi parissa kolmessa päivässä. – Muutitko pienempään ? Mihin sait tavarat mahtumaan ? Karsitko ? – Juu. Vuokrasin satamasta rahtikontin. Sieltä haen tavaroita.”

”Eikö nyt enää itse osata siivotakaan ?”

construction-site-1156567__180

Ammatillisesta näkökulmasta näen edellisissä seuraavat asiat:

Kannattaa aloittaa järjestäminen omista tavaroista. Oma innostuksesi sitten siivittää tai ei muutkin perheenjäsenet miettimään omia tavarapaljouksiaan.

Häpeä on meille suomalaisille erittäin yleinen tunne, kun on kyse oman kodin avaamisesta tutuille saati sitten vieraille. Tuskin kenenkään koti näyttää samalta kuin sisustuslehdissä. Elämisen jälki saa näkyä – pääasia on toimivuus. Ammattijärjestäjä tulee auttamaan – ei arvostelemaan tai tuomitsemaan. On aina luottamuksen osoitus saada kutsu toisen kotiin.

Tavaraa voi siirtää yhdestä paikasta toiseen, mutta määrä ei silloin vähene. Lapsuudenkodin nurkat, vintit, kesämökit tai maksulliset varastot ovat useimmiten niiden tavaroiden säilytyspaikkoja, joita ei itse asiassa käytetä.

Kaikki eivät tietenkään tarvitse ammattijärjestäjän palveluita. Taloudellinen tilanne voi olla ratkaiseva tekijä. Ei vain ole joustonvaraa kuukausittain hoidettavien kulujen jälkeen. Toiset ovat  luontaisesti ihmisiä, joiden tavaramäärä pysyy kohtuullisena ja tavarat järjestyksessä. Toiset ottavat projektin omiin käsiinsä ja tekevät raivauksen itse.

equipment-731132__180

Monille on kertynyt tavaraa vuosien saatossa sellainen määrä, että tuntuu ylivoimaiselta saada raivaus alkuun. Liian iso urakka. Teen sen joku päivä paremmalla ajalla – lomalla, vuorotteluvapaalla, eläkkeellä. Ammattijärjestäjä antaa kursseilla, luennoilla tai paikan päälle tulemalla vinkkejä, miten aloittaa, edetä ja saada järjestys vielä pysymään.

Mitä konkreettista hyötyä järjestämisestä on ? Aika ei kulu tavaroiden etsimiseen ja siivous helpottuu sekä nopeutuu.  Asunnossa on helpompi hengittää ja raikkaampi tuoksu ilman tavarakasoja, jotka sitovat pölyä ja ovat turvallisuusriskikin. Kauniit tavarat pääsevät näkyville. Tärkeimpänä pidän sitä, että kun tavarat ovat järjestyksessä ja niillä on oma paikkansa, aika vapautuu mieluisten ja tärkeiden asioiden tekemiseen. Mieli on rauhallisempi ja olo seesteisempi.

humala-asetelma

Mihin meillä kullakin menisi sama raha kuin ammattijärjestäjän palveluihin ? Kenties kauneushoitolaan tai hierontaan, konsertti- tai teatterilippuun, ravintolailtaan tai kahvilakäynteihin.  Jokaisen tilanne on henkilökohtainen, samoin jokaisen omat tärkeät asiat. Tavarapaljous koskettaa useimpia meitä aineellisessa hyvinvoinnissa eläviä. Jos tavarakaaos häiritsee jokapäiväistä elämää – ahdistaa, hävettää ja saa tuntemaan riittämättömyyttä, kanssakulkijuutta ja opastusta on saatavilla.

welcome-to-our-home-1205888__180